Tag Archives: TRƯNG QUỐC

NGUYÊN NHÂN TRUNG QUỐC NGỪNG NHẬP SẦU RIÊNG TỪ MỘT SỐ VÙNG TRỒNG VIỆT NAM

Quyết định của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh sầu riêng Việt Nam chịu áp lực cạnh tranh với sầu riêng Malaysia, khi nước này vừa lần đầu tiên được cấp phép xuất khẩu sầu riêng tươi...