Archives

Giải pháp hàng không

GIẢI PHÁP HÀNG KHÔNG 1. CHARTER Gatelink Việt Nam chuyên cung cấp giải pháp thuê tàu nguyên chuyến (charter flight) phục vụ hàng hóa dự án, hàng hóa viện trợ, những đơn hàng kinh doanh có volume lớn của...

Thương mại điện tử

E – Commerce (Electronic commerce) hay còn được gọi là thương mại điện tử – là các hoạt động mua hoặc bán các sản phẩm thông qua dịch vụ trực tuyến. Thương mại điện tử tiện lợi đến mức bạn có...

Round Use Container (RUC)

Gatelink Việt Nam hiện đang phát triển mạnh mẽ dịch vụ Round Use Container (RUC), giảm thiểu trường hợp xe và container chỉ sử dụng để chở hàng một chiều và chiều còn lại sẽ phải vận chuyển container...

Port Shipping

Project Description Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus, natus numquam unde qui pariatur porro necessitatibus harum libero commodi rem veritatis in nisi vero odit tenetur esse quidem inventore ex. Sunt nam mollitia, accusantium voluptates recusandae dolor...

Cargo Air Shipping

Project Description Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus, natus numquam unde qui pariatur porro necessitatibus harum libero commodi rem veritatis in nisi vero odit tenetur esse quidem inventore ex. Sunt nam mollitia, accusantium voluptates recusandae dolor...

Road Transport

Project Description Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus, natus numquam unde qui pariatur porro necessitatibus harum libero commodi rem veritatis in nisi vero odit tenetur esse quidem inventore ex. Sunt nam mollitia, accusantium voluptates recusandae dolor...

Ocean Cargo

Project Description Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus, natus numquam unde qui pariatur porro necessitatibus harum libero commodi rem veritatis in nisi vero odit tenetur esse quidem inventore ex. Sunt nam mollitia, accusantium voluptates recusandae dolor...

Ocean Cargo

Project Description Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus, natus numquam unde qui pariatur porro necessitatibus harum libero commodi rem veritatis in nisi vero odit tenetur esse quidem inventore ex. Sunt nam mollitia, accusantium voluptates recusandae dolor...