Daily Archives: Tháng Mười 23, 2021

Gatelink Việt Nam tổ chức đào tạo kỹ năng giao tiếp cho nhân sự

“Kỹ năng giao tiếp – kỹ năng của sự thành công” Giao tiếp là kỹ năng mềm quan trọng, kỹ năng giao tiếp chính là khả năng truyền đạt, trao đổi thông tin qua các phương tiện giao tiếp...